google4d18f910fe543f87.html google4d18f910fe543f87.html

Fortsatt mye ved på lager

Mye ved igjen på lager.

rogstad+Per+Langevei_1


Lageret bugner fremdeles av både bøk og bjørk. Disse to vedvedsortene, er for øvrig de som er aller best å fyre med.

– Bøk har best brennverdi. Altså brenner den lenge og man får mye varme av den, men bjørk er nok den mest populære peisveden. Sørg for at veden er tørr, ellers får du ikke god varme. 

Vi har solgt ved fra gården siden 1996 og er stolt av å tilby ved fra Vestfold, og mener det er viktig for miljøet med kortreist ved. 

– Det har virkelig tatt seg opp med kuldegradene nå, men vi har fortsatt masse ved igjen. Det vil nok holde til ganske langt utpå sesongen.

Se oppslag 13/1-21 i Sandefjords Blad her.


Oppdaterte priser finner du i vår prisliste.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt her eller på telefon +47   48 15 01 51


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2013